Taloudellinen vapaus osakkeilla

Valmennuksen sisältö

Viikko 1: Johdatus sijoittamiseen ja taloudelliseen riippumattomuuteen

 • Orientaatio

 • Sijoittamisen merkitys nyky-yhteiskunnassa

 • Taloudellisen riippumattomuuden tavoittelu ja korkoa korolle –ilmiö

 • Sijoittamisen peruskäsitteet


Viikko 2: Omaisuusluokat ja sijoitusinstrumentit

 • Osakkeet

 • Korkosijoitukset (joukkovelkakirjat)

 • Kiinteistöt ja muut vaihtoehtoiset sijoitukset

 • Sijoitusinstrumenttien valinta: suorat sijoitukset vs. rahastot ja ETF:t

 • Sijoitusinstrumenttien riski ja tuotto

⭐ Ensimmäinen sparraus (viikko 1-2):

 1. Keskustelu valmennettavan henkilökohtaisista taloudellisista tavoitteista ja niiden merkityksestä sijoitustoiminnassa.

 2. Auttaminen tavoitteiden määrittelyssä ja niiden jakamisessa lyhyen, keskipitkän ja pitkän aikavälin tavoitteisiin.

 3. Tavoitteiden asettaminen SMART-periaatteen mukaisesti (spesifit, mitattavat, saavutettavat, relevantit, aikarajalliset).

 4. Nykysalkun läpikäynti

 5. Keskustelu mahdollisista haasteista ja esteistä tavoitteiden saavuttamisessa ja niiden voittamisesta.


Viikko 3: Sijoitustavoitteiden määrittely ja sijoitussuunnitelman laatiminen

 • Henkilökohtaisten taloudellisten tavoitteiden määrittely

 • Sijoitushorisontin ja riskinsietokyvyn arviointi

 • Salkun allokaatio

 • Salkun kehityksen mallintaminen

 • Sijoitussuunnitelman laatiminen (tavoitteet, aikataulu, sijoituskohteet, riskienhallinta)

 • Sijoitussuunnitelman seuranta ja päivitys


Viikko 4: Sijoitustyylit ja -strategiat

 • Aktiivinen osakepoiminta vs. passiivinen indeksisijoittaminen

 • Pitkän aikavälin sijoittaminen vs. päiväkauppa

 • Johdatus sijoitusstrategioihin: arvosijoittaminen, laatusijoittaminen, kasvusijoittaminen, osinkosijoittaminen jne.

⭐ Toinen sparraus (viikko 4-5) - pienryhmä:

 1. Sijoitussuunnitelman läpikäynti

 2. Keskustelu valmennettavan sijoitusstrategiasta ja -tyylistä sekä sen sopivuudesta hänen tavoitteisiinsa ja riskinsietokykyynsä.

 3. Keskustelu sijoitussalkun hajauttamisesta ja mahdollisista muutostarpeista.

 4. Vastaaminen valmennettavan kysymyksiin valmennuksen sisällöstä ja sijoittamisesta yleensä.


Viikot 5-6: Osakepoiminta – osakkeiden analysointi ja valinta, osa 1

 • Osakepoiminnan strategiat

 • Osakepoimintaprosessi

 • Yrityksen laadullinen analyysi


Viikot 7-8: Osakepoiminta – osakkeiden analysointi ja valinta, osa 2

 • Tilinpäätösanalyysi

 • Osakkeen arvonmääritys hinnoittelukertoimilla

 • Osakkeen arvonmääritys arvonmääritysmalleilla

Viikko 9: Portfolioteoria, sijoitussalkun hallinta ja hajauttaminen

 • Hajauttamisen merkitys ja toteutustavat

 • Salkun rakentaminen, seuranta ja tasapainottaminen

 • Riskienhallinta ja turvasatamat

 • Verotus ja sijoittamisen lainsäädäntö


Viikko 10: Osakesijoittamisen psykologia

 • Markkinapsykologia ja sen vaikutus sijoittamiseen

 • Yleisimmät psykologiset sudenkuopat sijoittamisessa

Viikko 11: Sijoittaminen tavoitteiden saavuttamisen jälkeen

 • Salkun kulutusvaihe ja erilaiset nostosäännöt

 • Kulutusvaiheen riskinsietokyky ja allokaatio

Kolmas sparraus (viikko 10-12):

 • Tarkastelu valmennettavan sijoitussalkun kehityksestä ja mahdollisista muutoksista ensimmäisen sparrauskerran jälkeen.

 • Keskustelu riskienhallinnasta ja valmennettavan kokemista haasteista sijoittamisessa.

 • Tarkastelu sijoituskohteiden arvioinnista ja seurannasta; auttaminen tulevaisuuden näkymien tunnistamisessa.

 • Keskustelu osakesijoittamisen psykologiasta ja mahdollisista tunnistetuista sudenkuopista.

 • Vastaaminen valmennettavan kysymyksiin ja auttaminen tulevaisuuden suunnitelmien ja seuraavien askelten määrittelyssä sijoitustoiminnassa.

Viikko 12: Valmennuksen yhteenveto ja tulevaisuuden suunnitelmat

 • Katsaus valmennuksen sisältöön ja oppimistuloksiin

 • Tulevaisuuden suunnitelmat ja seuraavat askeleet sijoitustoiminnassa


*pidätämme oikeuden sisältöjen muutoksiin

TYÖKALUT

 • Taloudellinen riippumattomuus ja tavoitteet

 • Sijoitussuunnitelmapohja

 • Osakkeiden seulontatyökalu

 • Osakkeen analyysityökalu

* Seuraava valmennus alkaa syksyllä 2024. Jätä yhteystietosi, niin saat ensimmäisenä tietää, kun ilmoittautuminen alkaa.

”Todella lämminhenkinen ja huolella rakennettu valmennus 🥰🤗.”

“Jarkon hyvä ja yksinkertaistava sekä selittävä tyyli hankaliinkin asioihin. Jarkon jakamat työkalut. Kiitos niistä!!”

Asiakkaidemme suusta

”Valmennuksen parhaita puolia ovat sen selkeät videot ja huippukäytännölliset työkalut, jotka mahdollistavat osakkeiden itsenäisen tarkastelun ja niiden vertailun omiin tavoitteisiin. Lisäksi valmentajien tarjoama tuki on arvokas osa kokonaisuutta!”

”Valmennus on laittanut konkreettisesti tekemään ja miettimään omaa strategiaa ja sijoitussuunnitelmaa. Aiemmin sitä ei ole tullut konkreettisesti ja näin syvällisesti tehtyä.”

Haluatko lisätietoa? Ota yhteyttä: